Belgelerimiz

K3 eşya taşıma belgeleri şehir içi ve şehirlerarası nakliyat hizmetlerinde verilen belgelerdir. Bu belgeler Ulaştırma Bakanlığı tarafından belirli bir tonaj kapasitesi bulunan yani yeterli araç sayısı fazla olan firmalara verilen yetki belgeleridir.kayserievdenevenakliyatk3-yetkibelegesi

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ile 9/4/1987 tarihli ve 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.
K3 Belgesi Nasıl Alınır?
K3 Belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus asgari kapasite hesabına giren, çekici cinsi taşıtların katar ağırlıkları ile kamyon ve kamyonet cinsi taşıtların azami yüklü ağırlıkları toplamının 45 tondan az olmaması şartıyla 20 yaşından büyük olmayan araçlara sahip olmaları gerekir. K3 yetki belgesine asgari kapasite sağlandıktan kayıt edilecek araçlar için yaş şartı aranmaz. Ayrıca 5 000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olunmalıdır.
K3 yetki belgesi sahipleri, yalnız kendi adına kayıt ve tescil edilmiş özmal ticari taşıtları kullanabilirler.

K3 türü yetki belgesi eki taşıt belgesine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek taşıtlar için yaş şartı aranmaz. K3 yetki belgesi için asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal taşıtların ilk başvuru ve faaliyet süresince 20 yaşından büyük olmaması şarttır.

K3 yetki belgesi sahiplerinin, yetki belgeleri eki taşıt belgelerine kaydedilecek/kayıtlı taşıtlarının geçerli araç muayenesinin bulunması şarttır.

K3 türü yetki belgesi sahipleri; eşya taşımalarında teslim alma noktası ile teslim etme noktası arasında makul bir taşıma ve teslimat süresi taahhüdünde bulunmak ve taahhüt ettikleri süre içinde eşyayı yerine ve alıcısına ulaştırmakla yükümlüdürler.

K3 yetki belgesi sahipleri en az bir adet orta düzey yönetici (ODY4) türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişi veya kişileri istihdam etmeleri şarttır. ODY3, ÜDY4 ve ÜDY3 türü mesleki yeterlilik belgelerinin ODY4 türü belgenin üstünde olması, fazlasıyla kabul görecektir.

Hemen Ara.